Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή

238

Όλα τα προβλήματά μας, τα υλικά, τα σωματικά, τα πάντα, να τ’ αναθέτομε στον Θεό.

Όπως λέμε στην Θεία Λειτουργία, «… και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα».

Όλη τη ζωή μας σ’ Εσένα, Κύριε, αφήνομε. Ότι θέλεις Εσύ.

«Γενηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης».
Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη, τις κάνει προσευχή.

Ότι και να του τύχει, αμέσως αρχίζει: «Κύριε Ιησού Χριστέ…».

Η προσευχή ωφελεί σε όλα, και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία να μη σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο, να πέφτεις στο κρεββάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι.

Να συγκεντρώνεσαι, να λέεις τη δοξολογία και μετά τρείς φορές το «Κύριε Ιησού Χριστέ…» κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος.

Γιατί ο Θεός μας συμβουλεύει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως;
Επειδή θέλει εμείς να ωφεληθούμε. Και γνωρίζει πως, όταν Τον δοξολογούμε συνεχώς, μέρα και νύκτα, με την ελέυθερη θέλησή μας, όπως οι άγγελοι, η ψυχή μας αναπαύεται αληθινά.

Και τη νύκτα όταν ξυπνάτε, μη γυρίζετε από την άλλη μεριά για να ξανακοιμηθείτε. Να σηκώνεσθε, να γονατίζετε μπροστά στον Εσταυρωμένο και τους Αγίους και να προσεύχεσθε ταπεινά και με αγάπη.

Άγιος Πορφύριος: Μισή ώρα, ένα τέταρτο, δέκα λεπτά, πέντε, όσο μπορείτε. Θα βρείτε μεγάλη βοήθεια.

Όλα με την προσευχή τακτοποιούνται.

Αλλά πρέπει να έχεις αγάπη, φλόγα στην προσευχή. Να μην έχεις άγχος αλλά εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού.

Όλα είναι μέσα στην πνευματική ζωή.

Όλα αγιάζονται, και τα καλά και τα δύσκολα και τα υλικά και τα πνευματικά και όσα αν ποιήτε, προς δόξαν Θεού ποιείτε.

Πως το λέγει ο Απόστολος Παύλος; «Είτε ουν εσθίετε, είτε πίνετε, είτε τι ποιείτε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε».

Όταν είσαι εν προσευχή, όλα γίνονται όπως πρέπει.
Παραδείγματος χάριν, πλένεις πιάτα και δεν σπάζεις κανένα, δεν κάνεις ζημιές. Έρχεται μέσα σου η χάρις του Θεού. Όταν έχεις την χάρι, όλα γίνονται με χαρά, χωρίς κόπο. Και οι γιατροί, την ώρα που σκύβουν πάνω στον ασθενή, να προσεύχονται γι’ αυτόν, να λένε την ευχή.

Όταν κάνομε συνέχεια προσευχή, θα μας φωτίζει ο Θεός τι να κάνομε κάθε φορά και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Θα το λέει ο Θεός μέσα μας. Θα βρίσκει τρόπους ο Θεός.

Μπορούμε, βέβαια, να συνδυάζομε την προσευχή και με νηστεία.

Δηλαδή, όταν έχομε ένα σοβαρό πρόβλημα ή δίλημμα, να προηγείται πολλή προσευχή και νηστεία. Κι εγώ έτσι έκανα πολλές φορές.

Όταν πάλι έχομε αιτήματα για τον κόσμο, να τα λέμε μυστικά με την προσευχή που γίνεται «εν τω κρυπτώ» και δεν φαίνεται.

Η πολλή περίσπαση δεν διευκολύνει την προσευχή.
Αφήστε τα τηλέφωνα, τις επικοινωνίες και τα πολλά λόγια με τους ανθρώπους. Αν ο Κύριος δεν βοηθήσει, τι να κάνουν οι δικές μας προσπάθειες;

Άρα προσευχή, προσευχή με αγάπη.

Καλύτερα τους βοηθάμε από μακριά με την προσευχή. Τους βοηθάμε με τον πιο καλό, με τον πιο τέλειο τρόπο.

Λόγοι περί προσευχής και μετάνοιας – Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου – Ιερά Μονή Χρυσοπηγής – Χανιά, 2015, σελ. 52-55