Μετάνοιες στις 12 το βράδυ, 12 μετάνοιες στη Μητέρα του Θεού λύνουν αδύνατες επιθυμίες

1840

12 μετάνοιες στη Μητέρα του Θεού.

Οι συμβουλές των Αγίων Πατέρων είναι πάντα πολύ χρήσιμες…

Ο μεγάλος ιερέας Paisie Olaru είπε τόσο όμορφα ότι «κάθε προσευχή είναι δώρο από τον Θεό», και αν θέλουμε ο Θεός να εκπληρώσει όλες μας τις επιθυμίες πρέπει να διαβάσουμε το πρωί τον Ακάθιστο της Μητέρας του Θεού και το βράδυ την παράκλησή στην Παναγία, αναγκαστικά μια φορά την ημέρα, και το Ψαλμό 50, όποτε μπορούμε.

Ταυτόχρονα, όταν έχουμε ένα φαινομενικά άλυτο πρόβλημα, ας κάνουμε 12 μετάνοιες στις 12 το βράδυ.

12 μετάνοιες στη Μητέρα του Θεού. Προσευχή το ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ όποτε μπορούμε

Σχετικά με την προσευχή του ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ ο άγιος πατέρας μας προτρέπει να τη λέμε συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας με την ευχή της καρδιάς «Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό».

Όσο για τις νυχτερινές προσευχές, στις 12 η ώρα καλό θα ήταν να κάνουμε τουλάχιστον 12 μετάνοιες και σε κάθε μετάνοια να λέμε: Μητέρα του Θεού, μη με αφήσεις…

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, όταν διαβάζετε έναν ακάθιστο ή μια παράκληση θα ήταν πολύ καλό να κάνετε 24 μετάνοιες στην κάθε μια.

Ο πατήρ Παΐσιος άφησε και μια συμβουλή στους πιστούς με μεγάλη σημασία:

Να κάνουμε λοιπόν τον κανόνα κάθε μέρα, όπως ο σωστός Ιώβ, που θυσίαζε κάθε μέρα για τους γιους του – ίσως έκαναν κάτι λάθος με τη σκέψη.