Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός: Η Θαυματουργή προσευχή υπέρ υγείας

719

Άγιοι Αναργύροι Κοσμάς και Δαμιανός: Θαυματουργοί Ιατροί και Θεραπευτές των Ασθενών

Η ζωή και το έργο τους αποτελούν λαμπρό παράδειγμα ανιδιοτελούς αγάπης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Αφιερώθηκαν ολοκληρωτικά στην ανακούφιση του πόνου και της ασθένειας, προσφέροντας δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε όσους είχαν ανάγκη.

Η Θαυματουργή προσευχή υπέρ υγείας στους Αγίους Αναργύρους:

Άγιοι Ανάργυροι Θεραπευτές σε σας προσεύχομαι η ταπεινή δούλη ίνα παρακαλέσω όπως εστείλετε όλας τας θεραπευτικάς σας θεραπεύματα για την θεραπεία και την απαλλαγή μου ή του/της δούλου/ης του Θεού…

από κάθε πόνο, πίκρα, θλίψη, σωματική και ψυχική. Γνωρίζω την θεραπευτική σας δύναμη, πιστεύω σε σας και σας καλώ ταπεινά με την ευλογία σας, ίνα ελευθερωθώ ή ελευθερωθεί ο δούλος/η του Θεού….., να λυτρωθώ ή να λυτρωθεί, να θεραπευτώ ή να θεραπευτεί από κάθε πτυχή μολυσμού του σώματος , της ψυχής, από κάθε πάθος, ήν αίτιο για κάθε μου ή του/της πόνο.

Σείς μπορείτε στο όνομα του Πατρός , του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να αποστείλετε την θεραπευτική σας ιατρική να άρη την κάθε βλάβη από εμέ ή από ή τον/την δούλον/η σας…… και έστε θεραπευμένος /η και απαλλαγμένος/η από κάθε πόνο, θλίψη, δυσμορφία, ψυχής τε και σώματος.

Εγώ η ταπεινή δούλη του Θεού, ικετεύω σας ίνα εισακουστεί η δέησής μου αυτή εις το όνομά σας, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Aγίου Πνεύματος.

Αμήν.

Διαβάστε εδώ τον βίο των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού: Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός