Πέτρου και Παύλου: Τι συμβολίζει ο εναγκαλισμός – ασπασμός των Αποστόλων

736

Από ψαράς, ηγέτης και από διώκτης, κήρυκας: Η ιστορία των Αγίων Πέτρου και Παύλου

Από τους πυλώνες της Χριστιανοσύνης, ξεχωρίζουν δύο μορφές, ο Πέτρος και ο Παύλος, άστρα λαμπρά στον ουρανό της πίστης. Ο καθένας με τη δική του πορεία, σφυρηλάτησαν το θεμέλιο της Εκκλησίας, αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι τους στην ιστορία.

Ο Πέτρος, ψαράς ταπεινός, κλήθηκε από τον Ιησού να ακολουθήσει το δρόμο του φωτός. Με ορμή και αυθορμητισμό, έγινε ο βράχος πάνω στον οποίο θα χτιζόταν η Εκκλησία. Ο Παύλος, διώκτης σκληρός στην αρχή, μεταμορφώθηκε σε κήρυκα αφοσιωμένο, διαλαλώντας το Ευαγγέλιο σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Παρόλο που οι δρόμοι τους διαφοροποιήθηκαν, ο κοινός τους στόχος παρέμενε ακλόνητος: Η διάδοση της χριστιανικής διδασκαλίας.

Ο Πέτρος, ηγέτης πνευματικός, καθοδηγούσε την νεοσύστατη Εκκλησία, ενώ ο Παύλος, ταξιδευτής ακούραστος, σκορπούσε τον σπόρο της πίστης σε κάθε έθνος.

Στις εικόνες που κοσμούν τους ιερούς ναούς, συναντούμε συχνά τους δύο Αποστόλους απεικονισμένους μαζί. Η συμβολική τους παρουσία υψώνεται ως φάρος ενότητας, υπενθυμίζοντάς μας την οικουμενική ειρήνη που πρεσβεύει η Χριστιανοσύνη.

Πέτρος και Παύλος, διαφορετικοί αλλά αλληλένδετοι, αιώνιο σύμβολο αφοσίωσης και πίστης, φωτίζουν το μονοπάτι προς τη σωτηρία.