Γιατί να πηγαίνω στην εκκλησία κάθε Κυριακή;

1176

Είναι μεγάλη αμαρτία αν δεν πηγαίνω στην εκκλησία κάθε Κυριακή;

Γιατί πρέπει να πηγαίνουμε στην Θεία Λειτουργία της Κυριακής; Μπορούμε να πιστεύουμε αλλά να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία;

Αφού κάνω τον σταυρό μου γιατί να πηγαίνω και εκκλησία; Τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν δεν πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία.

Αν δεν πάω κάθε Κυριακή στην εκκλησία μπορώ να βρω αυτή τη Χάρη του Θεού.