Σπίτι χωρίς εικόνες είναι Παράδεισος χωρίς Θεό

265

Η παρουσία των ιερών εικόνων στο σπίτι μας: Σημασία και οφέλη

Γιατί πρέπει να έχουμε εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και Αγίων στο σπίτι μας; Τι συμβαίνει όταν δεν έχουμε εικόνες στο σπίτι μας;

Σε τι μας ωφελούν οι εικόνες όταν τις έχουμε και τις τιμούμε στο σπίτι μας; Μπορεί ο χριστιανός να μην έχει ιερές εικόνες στο σπίτι του;

Γιατί να έχουμε εικονοστάσι στο σπίτι μας; Από πότε ξεκίνησαν τα εικονοστάσια στα σπίτια μας;

Που πρέπει να έχουμε τις εικόνες στο σπίτι μας; Τι προσφέρει στη ζωή μας ένα εικονιζόμενο πρόσωπο ενός αγίου; Η εικόνα είναι είδωλο; Μπορούμε να προσκυνούμε τις εικόνες στο σπίτι μας;