Γιατί κάνουμε τον Σταυρό μας έξω από μια εκκλησία;

1845

Πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας έξω από την εκκλησία;

Τι συμβολίζει ο σταυρός που κάνω;

Τι λέμε την ώρα που κάνουμε τον σταυρό μας; Πώς πρέπει να γίνεται σωστά το σημείο του σταυρού;

Σε τι με βοηθά όταν κάνω το σταυρό μου έξω από την εκκλησία;