Το καντήλι της Παναγίας άναψε μόνο του

522

Το Θαύμα της Παναγίας που βιώσαμε όλοι οι μοναχοί.

Ένα σημάδι της Παναγίας από τα πολλά που έχουμε ζήσει μας έδειξε ότι μας προφυλάσσει όπως προφυλάσσει όλα Της τα παιδιά και ιδιαιτέρως τους μοναχούς που καθημερινά Την υμνολογούν και Την τιμούν με τις Παρακλήσεις και τους Χαιρετισμούς.

Το θαυμαστό αυτό γεγονός έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Αποδείπνου, την ώρα που ξεκινήσαμε να διαβάζουμε τους Χαιρετισμούς της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Η γλυκιά μας Μητέρα, η γλυκιά μας Παναγία για ακόμα μια φορά μας έδειξε ότι επιθυμεί να μας προστατεύει και ζήτησε από μόνη Της να μην σβήνουμε το καντήλι Της.

Όλα τα καντήλια μέσα στο ναό ήταν σβηστά. Όταν όμως ξεκινήσαμε να διαβάζουμε τους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας λέγοντας το «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον, και μητέρα του Θεού ημών.

Τήν τιμιωτέραν των Χερουβίμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφίμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν», το καντήλι της Παναγίας άναψε μόνο του τρεις φορές και την τρίτη φορά παρέμεινε αναμμένο.